הסתעפות 4 T

הסתעפות 4 T

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2-20 780411 60
20-1/2-20 780413 60
25-3/4-25  780414 30
32-3/4-25  780438 30
32-3/4-32  780415 30

 

הסתעפות 3 T

הסתעפות 3 T

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
1/2-16-20 780421 60
1/2-20-20 780424 60
הסתעפות T 2

הסתעפות T 2

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-20-16 780318 60
20-25-20 780329 40
20-25-16 780382 40
20-16-16 780345 60
20-20-26 7803165 60
 20-16-20 780327 60
25-20-25 780334 30
25-16-16  780348 50
25-20-20  780350 40
25-16-25  780332 30
25-25-16  780368 30
25-25-20  780370 30
25-16-20  780381 40
25-20-16  780380 40
25-32-25  780355 27
32-25-25  780335 24
32-16-32  780337 24
32-20-32  780339 18
32-25-32  780340 18
25-32-20  780354 24
32-16-25  780384 24
32-20-25  780386 24
32-25-16 780388 24
32-25-20  780389 24
32-32-20  780374 18
32-32-25  780375 18

 

הסתעפות T 1

הסתעפות T 1

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-16-16 780301 60
20-20-20 780303 60
25-25-25 780304 30
32-32-32 780305 18

 

שרוולית

שרוולית

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק"ט
16 780016
20 780020
25 780025
32  780032

 

מחבר רקורד R שטוח

מחבר רקורד R שטוח

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2 780191 150
16-3/4 780192 150
20-1/2 780195 150
20-3/4 780196 120
25-3/4 780197 100
"25-1 780198 60
"32-1 780199 60
מחבר רקורד R תואם

מחבר רקורד R תואם

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2 780181 150
16-3/4 780182 150
20-1/2 780185 150
20-3/4  780186  120
25-3/4  780187 100
"25-1  780188  60
"32-1  780189 60

 

זווית הברגה חיצונית

זווית הברגה חיצונית

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2 780241 120
20-1/2 780245 100
 20-3/4 780246 60

 

זווית הברגה פנימית

זווית הברגה פנימית

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2 780261 100
20-1/2 780265 100
 20-3/4 780266 80
25-3/4 780267 50
 "25-1 780268 40
 32-3/4  780270 30
 "32-1  780269 30

 

זווית

זווית

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-16 780201 120
20-20 780203 100
25-25  780204 50
32-32  780205 40
תושבת קיר/עץ/פח

תושבת קיר/עץ/פח

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2 780661 60
20-1/2 780663 60
תושבת מעבר 90°

תושבת מעבר 90°

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2-20 780634 40
20-1/2-16 780635 40

 

תושבת כפולה 90°

תושבת כפולה 90°

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2-16 780625 40
20-1/2-20 780627 40

 

תושבת מעבר 180°

תושבת מעבר 180°

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2-20 780631 40

 

תושבת כפולה 180°

תושבת כפולה 180°

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2-16 780621 50
20-1/2-20 780623 40
תושבת בודדת

תושבת בודדת

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2 780611 60
20-1/2 780613 60
16-3/4 780614 50
25-3/4 780615 40

 

מחבר הברגה פנימית

מחבר הברגה פנימית

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-1/2 780161 160
20-1/2 780165 120
20-3/4 780166  100

 

מחבר הברגה חיצונית

מחבר הברגה חיצונית

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16- 1/2 780141 160
16- 3/4 780142 120
 20- 1/2  780145 100
 20- 3/4 780146 100
 25- 3/4  780147 80
 "25-1  780148 60
 "32-1  780149 50
32-1 1/4  780150 40

 

מחבר דו-כיווני

מחבר דו-כיווני

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט כמות בקרטון
16-16 780102 160
20-20 780104 120
25-25  780105 60
32-32  780106 30

 

מחבר מעבר דו-כיווני

מחבר מעבר דו-כיווני

פתח טבלת נתוני המוצר

מידה מק״ט  כמות בקרטון
20-16 780115 120
25-16 780118 80
25-20  780120 100
32-25  780125 30

 

Product category צור קשר